ALGEMENE VOORWAARDEN

These are my terms & conditions in the Dutch language, as required by Dutch law and financial institutions.

— VOORWAARDEN —

Er is sprake van een overeenkomst als door de koper (klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (Dreamy Patterns) om een of meerdere producten te leveren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dreamy Patterns.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: A. Z. Slothouwer
Vestigingsplaats: Broek op Langedijk
E-mailadres: info@dreamypatterns.nl
Telefoonnummer: 06-52635797

Naam Onderneming: Dreamy Patterns
KvK-nummer: 63639157
BTW# NL128666407B01
Rekeningnummer: NL26INGB0006917592

— LEVERING —
Dreamy Patterns draagt zorg voor een correcte levering van de producten, en levert binnen 30 dagen. Indien Dreamy Patterns niet kan leveren binnen 30 dagen, heeft de klant het recht om de order kosteloos te cancelen.
Dreamy Patterns behoudt zich het recht de koopovereenkomst te ontbinden als klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
Verzending vind plaats indien op voorraad binnen 3-5 werkdagen.

— VERZENDING —
Fysieke Producten worden verzonden via PostNL zodra de betaling is ontvangen.
Digitale Producten worden digitaal verzonden of zijn per download beschikbaar.
Dreamy Patterns garandeert dat de bestellingen in goede staat verzonden worden en dat aan de verzending veel zorg en aandacht is besteed.
Dreamy Patterns is groen daarom gebruiken we zo veel mogelijk dozen gemaakt van gerecycled karton/papier.
De verzendkosten van fysieke producten zijn 3,50 euro – 16,00 euro per bestelling.
We zijn voor de vertragingen bij PostNL niet verantwoordelijk.

— BETALING & PRIJZEN —
Prijzen die op de site staan van Dreamy Patterns zijn vaste prijzen, hierover kan niet onderhandeld worden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten word geen aansprakelijkheid aanvaard.
De prijzen worden vermeld in euro’s incl 21 % btw en zijn exclusief verzendkosten.

De betaling van de aangeboden digitale producten op www.dreamypatterns.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Dreamy Patterns. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Dreamy Patterns beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Dreamy Patterns.

— PRIVACY POLICY —
Klik hier voor onze privacy policy

— BEDENKTIJD —
Kant & klare producten en digitale producten
Je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Indien je het artikel al hebt ontvangen en terugstuurt zonder gebruik, schade of in gesloten verpakking word het bedrag incl. verzendkosten na ontvangst retour gestort binnen 14 dagen.

— INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN —

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Dreamy Patterns. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Dreamy Patterns garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

— AANSPRAKELIJKHEID —

Dreamy Patternsis niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Dreamy Patterns. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

— COPYRIGHT EN NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DOWNLOADS —

Op de digitale producten van Dreamy Patterns berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

— KLACHTENAFHANDELING —
Dreamy Patterns streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Dreamy Patterns daar graag van op de hoogte gebracht. We kunnen dan samen zoeken naar een passende oplossing. Dit geld ook voor aankopen op de markten waar we staan.
Zonder opgave van reden kan de bestelling binnen 14 werkdagen geretourneerd worden mits de verpakking gesloten is en het artikel ongebruikt.
Na ontvangst van het artikel word het aankoopbedrag incl. verzendkosten binnen 14 dagen retourgestort. De verzendkosten van het retourneren zijn voor de klant.
Artikelen die in opdracht gemaakt zijn en sale artikelen kunnen niet geruild of retourneerd worden.
Uw levering wordt altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een onvolkomenheid constateert, gelieve dit binnen 48 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan info@dreamypatterns.com
In geval van schade graag begeleid door relevante fotos. Retourzenden alleen na email in overleg met een akkoord van Dreamy Patterns.

— AFBEELDINGEN —
Alle foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van Dreamy Patterns. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd of voor andere doeleinden gebruikt worden.

— OVERMACHT—
Dreamy Patterns is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht word verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestaties door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverden technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Dreamy Patterns.